Skip to Main Content

Systém pro správu zkouškových otázek

Informační systém pro správu zkouškových sad (IS SPOT) je systém pro podporu správy zkouškových sad určených k odborným zkouškám dle jednotlivých právních předpisů, zejména zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (ZSÚ), zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (ZPKT), a zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (ZDPZ). IS SPOT dále umožňuje publikování zkouškových sad na webu ČNB, zadávání připomínek k otázkám, sběr a vyhodnocení statistických údajů o proběhlých zkouškách, a rovněž generování cvičných testů pro zájemce z řad široké veřejnosti. IS SPOT byl spuštěn dne 1. 6. 2023.