Výkaznictví České národní banky

Informace pro uživatele SDNS

Nový sběrný systém SDAT
Stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS bude ke konci roku 2019 nahrazen systémem SDAT. Více informací o systému SDAT, jeho implementaci a uvedení do provozu je průběžně publikováno na adrese: http://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/


Příjem výkazů KOMFIM10, KOMFIM20, KOMFIM30 v tuto chvíli NENÍ ZPROVOZNĚN.