Výkaznictví České národní banky

Informace pro uživatele SDNS


Vážení uživatelé SDNS-WS,
vzhledem k problémům při podepisování velkých souborů jsme připravili novou webovou službu, při jejímž použití by k chybě způsobené nedostatkem paměti nemělo docházet.
- původní webová služba ZaslaniDat je stále funkční na adrese https://apl.cnb.cz/ewi-ws/ZaslaniDat
- dále je možno využít alternativní služby ZaslaniDat stejné logické struktury na adrese https://apl.cnb.cz/ewi-wsn/ZaslaniDat
- alternativní služba má shodné rozhraní i chování s původní službou, ve WSDL má ovšem změněné „namespaces“ - možná bude v tomto smyslu potřeba úprava Web Service klienta (zda bude nebo nebude nutná úprava závisí na konkrétní implementaci WS klienta)
- obě dvě výše uvedené služby budou od nynějška trvale platné až do ukončení vykazování prostřednictvím SDNSNový sběrný systém SDAT
Stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS bude ke konci roku 2019 nahrazen systémem SDAT. Více informací o systému SDAT, jeho implementaci a uvedení do provozu je průběžně publikováno na adrese: http://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/