Výkaznictví České národní banky

Informace pro uživatele SDNS


Provoz aplikace SDNS po technologické odstávce byl obnoven, systém je plně funkční.


Vážení uživatelé SDNS,
pokud v přehledu výskytů nenajdete výkaz, který chcete vyplnit, ověřte si prosím, jestli tento výkaz již nemáte odesílat přes nový systém SDAT. Harmonogram přechodu pro jednotlivé funkční oblasti je zde.

Od začátku roku 2021 již nebude možné zasílat opravy na výskyty vytvořené v MtS jinak než prostřednictvím systému SDAT. Kompletní informace zde.


Vážení uživatelé SDNS-WS,
vzhledem k problémům při podepisování velkých souborů jsme připravili novou webovou službu, při jejímž použití by k chybě způsobené nedostatkem paměti nemělo docházet.
- původní webová služba ZaslaniDat je stále funkční na adrese https://apl.cnb.cz/ewi-ws/ZaslaniDat
- dále je možno využít alternativní služby ZaslaniDat stejné logické struktury na adrese https://apl.cnb.cz/ewi-wsn/ZaslaniDat
- alternativní služba má shodné rozhraní i chování s původní službou, ve WSDL má ovšem změněné „namespaces“ - možná bude v tomto smyslu potřeba úprava Web Service klienta (zda bude nebo nebude nutná úprava závisí na konkrétní implementaci WS klienta)
- obě dvě výše uvedené služby budou od nynějška trvale platné až do ukončení vykazování prostřednictvím SDNSNový sběrný systém SDAT
Stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS bude ke konci roku 2019 nahrazen systémem SDAT. Více informací o systému SDAT, jeho implementaci a uvedení do provozu je průběžně publikováno na adrese: http://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/