Přehled datových souborů Filtr  
  Kód Název Akronym
 
AEKIFE10
Zatížení aktiv na konsolidovaném základě - čtvrtletní informace
AEK (ČNB) 10_04
Vybrat
AEKIFE20
Zatížení aktiv na konsolidovaném základě - pololetní informace
AEK (ČNB) 20_02
Vybrat
AEKIFE30
Zatížení aktiv na konsolidovaném základě - roční informace
AEK (ČNB) 30_01
Vybrat
AESIFE10
Zatížení aktiv - čtvrtletní informace
AES (ČNB) 10-04
Vybrat
AESIFE20
Zatížení aktiv - pololetní informace
AES (ČNB) 20-02
Vybrat
AESIFE30
Zatížení aktiv - roční informace
AES (ČNB) 30-01
Vybrat
AMKIFE10
Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu na konsolidovaném základě
AMK (ČNB) 10-12
Vybrat
AMSIFE10
Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu
AMS (ČNB) 10-12
Vybrat
COKIFE10
Kapitál a rizikové expozice na konsolidovaném základě
COK (ČNB) 10-04
Vybrat
COKIFE20
Kapitálový poměr skupiny
COK (ČNB) 20-02
Vybrat
COKIFE30
Úvěrové riziko na konsolidovaném základě
COK (ČNB) 30-04
Vybrat
COKIFE40
Operační riziko na konsolidovaném základě
COK (ČNB) 40-04
Vybrat
COKIFE50
Tržní riziko na konsolidovaném základě
COK (ČNB) 50-04
Vybrat
COKIFE60
Detailní informace s pololetní periodicitou na konsolidovaném základě
COK (ČNB) 60-02
Vybrat
COSIFE10
Kapitál a rizikové expozice
COS (ČNB) 10-04
Vybrat
COSIFE30
Úvěrové riziko
COS (ČNB) 30-04
Vybrat
COSIFE40
Operační riziko
COS (ČNB) 40-04
Vybrat
COSIFE50
Tržní riziko
COS (ČNB) 50-04
Vybrat
COSIFE60
Detailní informace s pololetní periodicitou
COS (ČNB) 60-02
Vybrat
FIKIFE10
Rozvaha a podrozvaha na konsolidovaném základě
FIK (ČNB) 10-04
Vybrat
FIKIFE20
Výkaz zisku nebo ztráty na konsolidovaném základě
FIK (ČNB) 20-04
Vybrat
FIKIFE30
Výkaz o úplném výsledku hospodaření na konsolidovaném základě
FIK (ČNB) 30-04
Vybrat
FIKIFE40
Čtvrtletní doplňkové informace k rozvaze na konsolidovaném základě
FIK (ČNB) 40-04
Vybrat
FIKIFE50
Čtvrtletní doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty na konsolidovaném základě
FIK (ČNB) 50-04
Vybrat
FIKIFE60
Čtvrtletní doplňkové informace k finančním výkazům podléhající limitům na konsolidovaném základě
FIK (ČNB) 60-04
  Strana 1/2   Následující >>