Přehled datových souborů Filtr  
  Kód Název Akronym
 
JIPIFE62
Čtvrtl. výkaz - splátk. kal. dlouh. fin. úv. přij. ze zahr.
PB (ČNB) 62-04
Vybrat
JISIFE61
Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí
PB (ČNB) 61-12
Vybrat
JISIFE63
Roční výkaz o přímých zahraničních investicích
PB (ČNB) 63-01
Vybrat
RISIFI23
Čtvrtl. bilance aktiv a pasiv zprostředkovate financov.aktiv
OFZ (ČNB) 3-04
Vybrat
RISIFI90
Čtvrt.bilance aktiv a pasív účelové fin.spol.pro sekur.aktiv
OFZ (ČNB) 90-04
Vybrat
RISIFI91
Čtvrt. přehled držených CP účelové fin. spol pro sekur.aktiv
OFZ (ČNB) 91-04
Vybrat
TISIFI20
Čtvrt.výkaz o fin.transakcích účel.fin.spol. pro sekur.aktiv
OFZ (ČNB) 20-04