Přehled datových souborů Filtr  
  Kód Název Akronym
 
DOFOS31
Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného fondu
OFZ (ČNB) 31-04
Vybrat
DOFOS32
Skladba majetku obhospodařovaného fondu
OFZ (ČNB) 32-04
Vybrat
DOFOS40
Údaje o nemovitostech
OFZ (ČNB) 40-04
Vybrat
DOFOS50
Hlášení o organizační struktuře obhospodařovatele/administrátora
OFZ (ČNB) 50-04
Vybrat
DOFOS60
Hlášení obhospodařovatele o plnění podmínek pro výkon činnosti
OFZ (ČNB) 60-04
Vybrat
ELTIF10
Struktura majetku fondu ELTIF
ELT (ČNB) 10-01
Vybrat
RISIFI30
Měsíční bilance aktiv a pasiv investičních fondů
FKI (ČNB) 1-12
Vybrat
RISIFI33
Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů investičních fondů
FKI (ČNB) 3-12
Vybrat
RISIFI37
Měsíční výkaz fondů kvalifikovaných investorů o objemu prodaných a odkoupených podílových listů/akcií fondu
FKI (ČNB) 5-12
Vybrat
ROFOS10
Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu
OFZ (ČNB) 10-04
Vybrat
ROFOS11
Měsíční informace obhospodařovaného fondu
OFZ (ČNB) 11-12
Vybrat
ROFOS13
Hlášení fondu kvalifikovaných investorů
OFZ (ČNB) 34-01
Vybrat
ROFOS33
Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 24 AIFMD
OFZ (ČNB) 33-04
Vybrat
ROFOS35
Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 24 AIFMD
OFZ (ČNB) 35-04
Vybrat
ROFOS36
Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD
OFZ (ČNB) 36-01
Vybrat
ROFOS37
Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD
OFZ (ČNB) 37-01
Vybrat
TISIFI10
Měsíční výkaz o změnách v ocenění investičních fondů
FKI (ČNB) 4-12
Vybrat
VYFOS20
Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu
OFZ (ČNB) 20-04