logo Zpráva o provozu a využití CEÚ
podle § 17 zákona č. 300/2016 Sb.


Statistika žádostí v systému CEÚ 2018 (ke dni:31.12.2018) 2019 (ke dni:13.12.2019)
Celkový počet přijatých žádostí 378 175 658 353
Celkový počet vyřízených žádostí 378 175 658 353
Průměrná doba vyřízení žádostí [min:s] 21:18 36:06
Počet žádostí ze strany soudů (§ 7 odst. 3a) 16 21
Počet žádostí ze strany státních zastupitelství (§ 7 odst. 3b) 13 030 15 904
Počet žádostí orgánu příslušného přijímat oznámení o podezřelém obchodu (§ 7 odst. 3c) 10 997 24 328
Počet žádostí Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace (§ 7 odst. 3d) 0 0
Počet žádostí Vojenského zpravodajství (§ 7 odst. 3e) 0 0
Počet žádostí orgánů Finanční správy (§ 7 odst. 3f) 20 452 51 490
Počet žádostí orgánů Celní správy ČR (§ 7 odst. 3 g) 333 680 566 610

Další provozní údaje systému CEÚ    
Celkový počet záznamů v systému CEÚ 54 778 845 71 078 346
Průměrný denní přírůstek záznamů do systému CEÚ 75 291 67 152
Počet účtů, o nichž jsou vedeny záznamy v systému CEÚ 29 741 572 33 640 796