Celkový přehled počtu vzniklých a zaniklých subjektů ve zvoleném časovém období

Tato funkce slouží k zobrazení počtu vzniklých a zaniklých subjektů ve zvoleném časovém období dle zadaných kritérií. Přehledy počtu vzniklých a zaniklých subjektů je možné vytvářet pro jakékoliv časové období od 01.01.2009.
Parametry výběru:
   
   
   
   
Postup při vytváření přehledu počtu vzniklých a zaniklých subjektů
Parametry Datum počátku období a Datum konce období určují interval, pro který bude zobrazen počet vzniklých a zaniklých subjektů. Parametr Datum počátku období nemůže být nižší než 01.01.2009.

Detailnější strukturu počtu subjektů ve vybraných skupinách lze získat volbou "akceptovat" v položce "Hierarchie". Tato volba zobrazí počty subjektů v předem nastavené hierarchii (zpravidla se jedná o třídění podle původu kapitálu - český, zahraniční nebo členění podle typu např. u fondů).

Výsledná sestava zobrazuje počet vzniklých a zaniklých subjektů, které odpovídají zadaným kritériím. Po kliknutí na číslo udávající počet vzniklých a zaniklých subjektů se v novém okně zobrazí seznam těchto subjektů.

V návaznosti na spuštění systému základních registrů byly k 30. 6. 2012 jednorázově provedeny v seznamech úpravy, které se promítly i do počtu zejména zaniklých subjektů. Toto je třeba brát do úvahy při hodnocení údajů.